Profil działalności

Profil działalności
Posiadamy Świadectwo kwalifikacji GSI SLV zgodnie z normą DIN 18800-7, EN ISO 3834-2, oraz certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z EN 1090-1 oraz EN 1090-2 dla klasy konstrukcji EXC-3. Dodatkowo posiadamy kwalifikowane technologie spawania wg EN ISO 15614-1 dla stali z grupy 1.1, 1.2 potwierdzone wydaniem WPQR przez jednostkę GSI SLV. Nasz nadzór spawalniczy legitymuje się dyplomami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) oraz personel badań nieniszczących posiada kwalifikacje w stopniu 2 oraz 3 wg normy EN ISO 9712 w metodach: VT, PT, MT, UT Zamówienia wykonujemy w przyrządach zaprojektowanych i wykonanych w naszej firmie, zapewniając w ten sposób powtarzalność i wysoką jakość wykonywanych konstrukcji.

Elementów rusztowań

Lekkich konstrukcji stalowych oraz konstrukcji hal namiotowych

Boksów, palet, klatek

Wózków i skrzyń stalowych